Intressegrupper

I en intressegrupp samlas man kring ett gemensamt intresse utan formell ledare, så ofta som gruppen kommer överens om. Intressegrupper är för medlemmar i SSDF. Vill du vara med i en nuvarande grupp eller starta en ny, kontakta föreningens kansli: 08-654 00 40