Informationsmaterial från SSDF

Här hämtar du hem SSDF:s informationsmaterial. Broschyrerna kan även beställas mot portokostnad. Mejla info@ssdf.nu eller ring kansliet 08-654 00 40

Center of Excellence/Diabetessjukhus, under produktion 

Sex och diabetes Omslagsbild till SSDF:s broschyr Sex & Diabetes

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild till SSDF:s broschyr om Stress och diabetesStress och diabetes

 

 

 

 

 

SSDF:s checklista på undersökningar vid diabetesChecklista för undersökningar vid diabetes

Uppdaterad den 2 juli 2015