Samhällspåverkan

Diabetesföreningen representerar dig i Stockholms län. Vi för diabetikernas talan.

Att påverka samhället och förbättra villkoren för barn och vuxna med diabetes, är en mycket viktig del av föreningens arbete.

Det handlar om att bearbeta politiker på olika nivåer, administratörer, vårdpersonal och andra aktörer runt omkring. Vi deltar i arbetsgrupper och seminarier, uppvaktar berörda personer, skriver remissvar och debattartiklar, arrangerar hearings och samarbetar med andra handikapporganisationer.

En av Diabetesföreningens största och viktigaste uppgift är att påverka Stockholms läns landsting att åstadkomma bättre sjukvårdspolitiska villkor för människor med diabetes. Genom föreningens medlemskap i DiOS, Diabetesorganisationen i Sverige, sker även påverkansarbete på riksnivå liksom samarbete med övriga föreningar i DiOS.

Några exempel:

  • Vi driver nu två mycket stora projekt som handlar om ett Center of Excellence/Diabetessjukhus och PLM 3.0/e-hälsa.
  • ​En fråga vi arbetat mycket med de senaste åren är landstingets upphandling av diabeteshjälpmedel. Vi vill att typ 2-diabetiker ska få fortsätta testa sig, att distributionen ska fungera, att kvaliteten på hjälpmedlen ska vara hög och att valmöjlighet ska finnas. Vi var den enda instans som utvärderade den första upphandlingen för att hitta och föreslå förändringar av det som inte fungerar.
  • Ett äldre men viktigt exempel på hur vi påverkat sjukvårdspolitiken är Handlingsplanen för diabetesvård i Stockholms läns landsting. Föreningen var en stark drivkraft bakom den och såg även till att den utvärderades ur diabetikernas synvinkel, inte bara ur vårdens. Nu är en modernisering av handlingsplanen på gång, och vi kommer igen att vara alerta.
  • Ytterligare ett exempel är ögonbottenscreening, där föreningen var den organisation som tog kampen för att den bästa metoden, fotografering, skulle tillämpas. Man ska inte behöva få nedsatt syn för att man har diabetes. Vi kämpar fortfarande för att utvidga verksamheten och för att behålla god kvalitet.
  • Föreningen var en av de första att starta egenvårdsutbildningar om diabetes och här ligger vi fortfarande i framkant. Vi vet hur viktigt det är med egenvård - när individen klarar den bra ökar frihet och självständighet. En kunnig diabetiker känner sig friskare!

Vi är inte rädda för att på ett tidigt stadium väcka frågor av stor betydelse för personer med diabetes i samhället.

Föreningens tidning Leva med diabetes är ett viktigt led i det opinionsbildande arbetet. Genom tidningens breda spridning når föreningen ut med sitt viktiga budskap till medlemmar, politiker och sjukvården.

Uppdaterad den 26 maj 2015