Center of Excellence/Diabetessjukhus

SSDF vill skapa världens bästa diabetesvård!

Storstockholms Diabetesförening är inne i en expansiv fas i föreningens historia. Mycket händer inom diabetesforskningen och i omvärlden som påverkar synen på hur diabetes ska behandlas. Behovet av att modernisera diabetesvården är enormt. Föreningens idoga opinionsarbete kring att förändra diabetesvården har fått genomslagskraft inom Stockholms läns landstings verksamhet. Projektet PLM 3.0/e-hälsa har kommit långt och Stockholms läns landsting har nu beslutat att göra en innovationsupphandling av PLM och ett Center of Excellence/Diabetessjukhus.

SSDF fokuserar på att bidra till att diabetesvården i Stockholms läns landsting blir den bästa i Sverige genom att:

  • se till att Center of Excellence/Diabetesjukhus utvecklas och förvaltas på bästa sätt. Allt ska utgå ifrån diabetikerns behov där diabetikerns egen medverkan är en självklarhet
  • ständigt lyfta diabetesfrågan i samhällsdebatten och få upp den på den politiska agendan. SSDF är en självklar och stark medaktör
  • synliggöra nyttan med att vara medlem så att vi blir fler och starkare

Center of Excellence/Diabetessjukhus ska vara en gemensam arena för:

  • Patienterna/patientföreträdarna
  •  Vården
  •  Forskningen
  •  Hjälpmedels- och läkemedelsföretagen
Uppdaterad den 20 maj 2015