PLM 3.0/e-hälsa

PLM/e-hälsa

PLM 3.0 är en nätbaserad plattform för diabetiker, forskningen, sjukvården och läkemedelsindustrin. Syftet är att förbättra diabeteshälsan och öka patientens delaktighet i den egna vården och behandlingen. Diabetikerna äger sin data och avgör själva vad de vill delge varandra och till intressenterna inom industrin och sjukvården.
Med hjälp av PLM 3.0 kommer den patientnära forskningen underlättas, precis som utvärdering och utveckling av läkemedel, behandlingar, tekniska hjälpmedel samt för utbildning av sjukvårdspersonal och diabetiker.

Att få inblick i patientens upplevelser är till gagn för diabetikerna själva och för sjukvården som då får verktyg till att ge ett individuellt stöd och behandling. Diabetikerna själva kan utbyta alla slags erfarenheter kring vardagen med diabetes, medicinering och ge råd till varandra.
PLM 3.0 är förankrad bland politiker, diabetesexperter och beslutsfattare. Stockholms läns landsting har tagit över implementeringen.

PLM står för den amerikanska nätförlagan Patients Like Me.

Förstudien PLM 3.0 
Bilagor till rapporten

Uppdaterad den 18 juni 2015