ett äldre par på promenad

Diabetes och osteoporos

Sista anmälningsdatum:

Sverige har det högsta antalet benskörhetsfrakturer i förhållande till befolkningen. Risken för benskörhet är större vid diabetes men skiljer sig från övrig benskörhet. I föreläsningen kommer vi att berätta vad man kan göra för att förebygga och behandla benskörhet och hur en utredning kan gå till.

Hybridföreläsning vid ett tillfälle.

Plats: Zoom eller Upplandsgatan 3, SSDFs kansli och zoom.

Ledare: Sven Nyrén radiolog, Anette Fagler röntgensjuksköterska, Maria Sääf endokrinolog, Anna Ugarph Morawski Spec Allm med / Med Dr

Kostnad: gratis för medlemmar/icke medlemmar 300 kr
 

Anmäl dig till aktiviteten här!