Intressegrupper

I en intressegrupp samlas man kring ett gemensamt intresse utan formell ledare, så ofta som gruppen kommer överens om. Intressegrupper är för medlemmar i SSDF. Vill du vara med i en nuvarande grupp eller starta en ny, kontakta föreningens kansli: 08-654 00 40.

Aktuella intressegrupper är

LCHF - mat för vuxna med diabetes typ 2,

LCHF - mat för vuxna med diabetes typ 1,

Vi som har haft diabetes i +40 år 

Svängande blodsocker

SSDF arrangerar utbildningar under vår- och höstterminerna. Utbildningarna vänder sig till dig som har diabetes.