Intressegrupper

I en intressegrupp samlas man kring ett gemensamt intresse utan formell ledare, så ofta som gruppen kommer överens om. Intressegrupper är för medlemmar i SSDF. Vill du vara med i en nuvarande grupp eller starta en ny, kontakta föreningens kansli: 08-654 00 40.

Aktuella intressegrupper är

LCHF - mat för vuxna med diabetes typ 2

LCHF - mat för vuxna med diabetes typ 1

Vi som har haft diabetes i +40 år 

Svängande blodsocker

Livsstil - lika men så olika

Teknikintresserade personer med typ 1-diabetes

Föräldragruppen som har barn med typ 1-diabetes

Äpple, blodsockermätare, måttband - det finns många ämnen man kan vilja diskutera nyttan av, och utbyta tips och erfarenheter om, med andra i samma situation, när man lever med diabetes
Kost, hjälpmedel, blodsocker - det finns många ämnen man kan vilja diskutera nyttan av, och utbyta tips och erfarenheter om, med andra i samma situation när man lever med diabetes. Kom och gör det du också i en intressegrupp hos SSDF!

SSDF arrangerar utbildningar under vår- och höstterminerna. Utbildningarna vänder sig till dig som har diabetes.