någon virkar

Neuropati - nedsatt nervfunktion

Sista anmälningsdatum:

Neuropati är en ganska vanlig komplikation vid diabetes. Professor Lisa Juntti-Berggren berättar mer om neuropati, vad det innebär, vad man kan göra för att undvika att få det och hur det kan behandlas.

Plats: Zoom, digital utbildning vid ett tillfälle
Ledare: Professor Lisa Juntti-Berggren
Kostnad: Gratis för medlemmar

Anmäl dig till aktiviteten här!