någon virkar

Neuropati - nedsatt nervfunktion

Sista anmälningsdatum:

Intresset för denna kurs var stort när den gick senast i januari 2022, så här kommer den igen.

Neuropati är en ganska vanlig komplikation vid diabetes. Professor Lisa Juntti-Berggren berättar mer om neuropati, vad det innebär, vad man kan göra för att undvika att få det och hur det kan behandlas.

Plats: Zoom, digital utbildning vid ett tillfälle
Ledare: Professor Lisa Juntti-Berggren
Kostnad: Gratis för medlemmar/icke medlemmar 300 kr