ett par håller om varandra

Sexuell dysfunktion

Sista anmälningsdatum:

Vi får lyssna till sjuksköterskan Anne-Marie Wangel och läkaren Ralph Peeker som pratar om dysfunktion hos både kvinnor och män.
Varför uppstår problemen och vad kan man göra åt det?

Webinariet arrangeras av Diabetes Sverige.
Läs mer och anmäl dig på Diabetes Sveriges hemsida.