Mat handlar om känslor

måndag, 10 februari, 2020 - 17:30 till 20:30

Alla som bantar vet hur svårt det är att gå ned i vikt och framför allt behålla den. I den här kursen används Lisbeth Stahres kognitiva beteendeterapi, en metod som i två vetenskapliga studier visat mycket goda resultat för varaktig viktnedgång.

Under 13 gånger får du steg för steg insikt om hur du bryter det negativa mönstret mellan dina tankar, känslor och ätbeteende. Motiverade deltagare krävs och innan start får du svara på några frågor. Kursen leds av handledarutbildad person som följer handboken av Lisbeth Stahre, socionom och kognitiv beteendepedagog. Tre återträffar.

Måndagar 10/2–11/5 2020

Max antal deltagare: 10

Välkommen!

Glada miner runt bordet på kurs hos SSDF

Läs mer här om Eva-Lena Almér och hennes livsförändring med hjälp av kursen.

Plats: 
SSDF:s kansli, Upplandsgatan 3, Stockholm
Kostnad: 
Medlem 500 kronor, icke medlem 850 kronor inkl kurslitteratur
Kursledare: 
Anna Söderlind
Sista anmälningsdatum: 
2020-01-20

Anmälan aktivitet

Dina personuppgifter skyddas enligt Dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om SSDF:s personuppgiftspolicy här.

CAPTCHA
Detta test görs för att vi ska försäkra oss att du är en människa och för att förhindra SPAM.