Behandling vid typ 2-diabetes

Behandling av typ 2-diabetes är allt från livsstilsförändringar med kostomläggning, rökstopp och motion, till blodsockersänkande läkemedel och insulin. Efter ett tiotal år övergår många typ 2-diabetiker från tabletter till insulin. En del oroar sig för det steget men upptäcker inte sällan att det ger dem en större frihet och välmående.

Här läser du mer på vår hemsida om egenvårdblodsocker och komplikationer.

Symptom på typ 2-diabetes

Har du några av dessa symptom, beställ tid för blodsockerkontroll på vårdcentralen. Även om du saknar symptom men är överviktig och har diabetes i släkten, bör du se till att få blodsockret kontrollerat då och då. Det är särskilt viktigt om du har högt blodtryck eller höga blodfetter.

  • Fysisk och psykisk trötthet
  • Törst
  • Kissar oftare
  • Dimsyn
  • Svamp och klåda i underlivet 
  • Vadkramper

Hälsokontroller du har rätt till vid diabetes

Vid diabetes har du rätt till årlig uppföljning och kontroll av din hälsa. Här hämtar du SSDF:s checklista.

För att lära dig hur din diabetes och ditt blodsocker fungerar har du rätt att få en blodsockermätare och teststickor från din vårdgivare. Se också till att få bra utbildning i hur det går till. Pedagogisk mätning är högt prioriterad i Socialstyrelsens nationella diabetesriktlinjer.

Det finns fortfarande läkare som meddelar patienten att den fått "en släng av socker" eller "lite diabetes" och föreslår en behandling som går ut på att "äta lite mindre och springa lite mer". Den som får sådana besked rekommenderar SSDF att byta läkare, kanske till och med vårdcentral.

Läkaren och diabetessköterskan ska vara dina samarbetspartners för en lång tid framöver. Du har allt att vinna på att ta din diabetesdiagnos på allvar. Och gör inte doktorn det så blir det svårare för dig. Ju tidigare man lär sig hur ens blodsocker, kropp och psyke samfungerar, desto större möjlighet finns att undvika och/eller skjuta upp komplikationer. 

Allt fler får typ 2-diabetes

Typ 2-diabetes ökar explosionsartat i många delar av världen och i vissa befolkningsgrupper. I Sverige är insjuknandefrekvensen ganska stabil, förutom i vissa invandrargrupper. Att unga svenskar får typ 2-diabetes är fortfarande ovanligt.

Att antalet personer med typ 2-diabetes ändå ökat i Sverige beror bland annat på att vi blir äldre, att överlevnaden i diabetes förlängts betydligt och att sjukdomen upptäcks oftare och tidigare.

Anmäl dig till föreningens egenvårdsutbildningar

Storstockholms Diabetesförening har aktiviteter för personer med diabetes. Genom att gå en kurs, lyssna på en föreläsning och träffa andra i liknande situation kan man få mer kunskap och verktyg för att hantera sin diabetes. 

Sjukhusen har också utbildningar, så kallad diabetesskola.

Socialstyrelsens diabetesriktlinjer 2016 finns rekommendationer för vården om hur typ 2-diabetes bör behandlas

 

Uppdaterad den 13 december 2019