Behandling vid diabetes typ 2

Metformin

  • Metformin hämmar socker från levern och är grunden för läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes och rekommenderas som förstahandsval. Exempel på metformin är Glucophage.

SU-preparat

  • SU-preparat (sulfonureider/sulfonylurea) frisätter insulin och är ett andrahandsalternativ vid behandling av typ 2-diabetes. Vid val av SU rekommenderas glimepirid eller glipizid. Exempel på SU-preparat är Glibenklamid och Danoil.

SGLT-2-hämmare

  • SGLT-2-hämmare blockerar viss del av återupptaget av socker i njuren. Detta medför att en del av överskottet av socker följer med urinen och man kissar ut det. Läkemedlet är ett andrahandsalternativ vid behandling av typ 2-diabetes. Exempel på SGLT-2-hämmare är Empagliflozin och Kanagliflozin.

GLP-1-receptoragonister

GLP-1-receptoragonister efterliknar det kroppsegna hormonet GLP-1 som frisätts från tunntarmen och leder till viktnedgång och minskat insulinbehov.  Läkemedlet är ett andrahandsalternativ vid behandling av typ 2-diabetes. Ges som injektion. Exempel på GLP-1-receptoragonister är Victoza och Byetta.

DPP-4-hämmare

  • DPP-4-hämmare leder till ökad glukosanvändning av muskel- och fettvävnad och till minskad glukosfrisättning i levern samt till en förbättrad total glukoskontroll och är ett andrahandsalternativ vid behandling av typ 2-diabetes. Ett exempel på DPP-4-hämmare är Januvia och Galvus.

Insulin

  • Insulin är blodsockersänkande och används när andra läkemedel inte gett tillräcklig effekt.