SSDF:s #diabetesdebatt mot bättre diabetesvård

Grupp med glada människor som gör tummen upp

Storstockholms Diabetesförening vill med kampanjen #diabetesdebatt belysa en allvarlig sjukdom och medverka till en förbättrad diabetesvård i vårt län. Statistik från Nationella diabetesregistret, NDR, visar att utfallet för patienterna i stort sett har legat still de senaste tio åren, trots nya läkemedel och ny medicinteknik. Det är inte acceptabelt!

Vi är helt säkra på att det går att förbättra vården och har därför tagit fram fem vägar mot en bättre diabetesvård.

SSDF säger: gör alla kontroller vid ett och samma tillfälle, när det passar personen i fråga bäst! 

SSDF säger: se till att det finns en öppen väg vilken är tillgänglig dygnet runt för medicinskt stöd!

SSDF säger: indivdualisera behandlingen, våga använda kliniska beslutsstöd, vi är inte stöpta i samma form! 

SSDF säger: tänk nytt, var innovativ och involvera patienterna mer!

SSDF säger: landstinget ska ha en sortimentsbredd som möter invividens behov! 

Porträttfoton på åtta politiker som deltar i SSDF:s debatt om diabetesvården i Stockholm 16 maj 2018

Läs om aktiviteter kring kampanjen:

Stöd kampanjen du också och skriv under här! 

Du bidrar med att sätta ljuset på en allvarlig sjukdom och stödjer fem vägar mot en bättre diabetesvård som Stockholms läns landsting bör börja arbeta med

Sju händer gör tummen upp

Här kan du läsa eller hämta hem
SSDF:s folder #diabetesdebatt Fem vägar mot en bättre diabetesvård

 Omslagsbild foldern #diabetesdebatt  Fem vägar mot en bättre diabetesvård  

SSDF:s flyer #diabetesdebatt Fem vägar mot en bättre diabetesvård

 Bild på flyern med SSDF:s fem budskap #diabetesdebatt Fem ägar mot bättre diabetesvård 

 

Uppdaterad den 18 december 2019