GL samma som GI?

FRÅGA EXPERTEN
Inskickad fråga:

På Instagram skriver man ofta GL i samband med när man räknar kolhydrater. Är det detsamma som på svenska skrivs GI, glykemiskt index?

Expertens svar:

Tack för din fråga. GI (glykemiskt index) och GL (glykemisk "load", eller på svenska, belastning) är två olika begrepp som används när vi pratar om kolhydrater och dess effekt på blodsockret.

GI är ett sätt att ange hur mycket 50 gram kolhydrater från ett visst livsmedel påverkar blodsockret, jämfört med referensen (som antingen är ren glukoslösning eller vitt bröd beroende på vilken tabell det gäller) med GI 100. Att jämföra GI är alltså att jämföra hur mycket blodsockret höjs av just 50 gram tillgängliga kolhydrater av livsmedlet, inte av 50 gram livsmedel i sig. Eftersom olika livsmedel innehåller olika mycket kolhydrater är den portion som innehåller just 50 gram ofta olika stor, vilket ju i praktiken spelar stor roll. Äpple har till exempel ett GI på cirka 40, precis som äppeljuice där GI också är cirka 40 – det är ju samma sorts kolhydrater i äpplet som i juicen.

GL däremot är för äpple cirka 6, och för äppeljuice cirka 11. Detta eftersom det finns mer tillgängliga kolhydrater i ett glas juice än i ett äpple. När vi pratar om GL är det just detta – mängden kolhydrater i en (“normal”) portion av livsmedlet, som menas. Ett annat exempel är när vi jämför potatis (GI cirka 50) och pasta (GI cirka 42) där potatisens GL på cirka 16 är lägre än pastans dito på cirka 20.
Trots att potatis i sig har ett högre GI innehåller en standardportion av potatis mindre kolhydrater, vilket ger en lägre glykemisk belastning.

Sammanfattningsvis avgörs GI av vilken typ av kolhydrater livsmedlet innehåller och hur dessa absorberas. GL avgörs däremot av hur mycket kolhydrater en vanlig portion innehåller och är, enligt många, därför mer praktiskt att jämföra. För att omvandla GI till GL multiplicerar man GI med antal gram kolhydrater i portionen och dividerar med 100.

Vänliga hälsningar, Haddy Gibba

Ur Leva med diabetes nr 4-21