Ska jag ta statiner förebyggande?

FRÅGA EXPERTEN
Inskickad fråga:

Jag är en 38 åring kvinna som haft typ 1-diabetes i över 30 år. Har en fråga avseende förebyggande kolesterolsänkande vid typ 1 diabetes.
Jag använder den senaste tekniken med den självdoserande insulinpumpen MiniMed 780G och har ett HbA1c värde på 47 mmol/mol. Har legat högre under tonåren, annars inom normalområde sista 15 åren. Jag har ett BMI på 26, promenerar dagligen, äter hälsosamt men har ett stressigt jobb. Normalt blodtryck.
Senaste kolesterolvärden: P-kolesterol 5,6, HDL 2.8, LDL 2,6, triglycerid 0,43.

Nu till min fråga: En del inom läkarkåren anser att jag ska börja äta statiner i förebyggande syfte för hjärt-kärlsjukdomar på grund av lång diabetesduration.  En annan inom kåren tyckte jag kunde vänta och istället försöka få i mig mer gelbindande kost och nötter.
Skulle gärna vilja ha en second opinion på detta? Jag ställer mig skeptisk då jag fortfarande känner mig ”relativt ung” och att statiner ju är en livslång behandling. Vad finns det för studier på typ 1-diabetes och långtidsbehandling med statiner? Finns det en ökad risk för andra sjukdomar när man äter statiner, till exempel demens, cancer etc?

Tusen tack på förhand.
Vänligen,
Typ 1-diabetiker

Expertens svar:

Statiner i låg-normaldos är inte alls farligt, utan bra för att förhindra hjärtkärlsjukdom hos personer med diabetes, både typ 1 och typ 2 och hos personer som inte har diabetes men har höga LDL-kolesterol och höga Lp(a)-nivåer. 

Kost och fysisk aktivet kan minska nivåerna med cirka 30 procent, men 70 procent av värdet beror på cellernas ämnesomsättning (ärftliga anlag). Finns det i familjen förekomst av hjärtinfarkt, hjärtdöd eller stroke, så bör man kolla kolesterolvärdet och behandla det om det är högt – särskilt om man har diabetes. 
Kvinnor har ofta högre HDL-kolesterol men lägre LDL-kolesterol än män, fram till året då mensen upphör. Därefter stiget LDL-värdet (och HDL sjunker), även hos de som inte har diabetes. Ett högt värde ska behandlas. 
I ditt fall är LDL-kolesterol 2.6, mycket bra. Enligt hjärtläkare vill man att målvärdet ska vara lägre än 2 vid diabetes, men det är framförallt om man har ett högre blodsocker och insulinresistens med ökad bukfetma, höga triglycerider och högt blodtryck (detta har idag cirka 40 procent av de med typ 1-diabetes) eller har haft hjärtinfarkt, som alla är riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom. 

Det senaste är att statiner kan ha en bra effekt på tarmfloran och på så sätt minska risken för inflammation i kroppen förutom att de minskar åderförkalkning.  

Hoppas detta är svar på dina frågor.
Vänliga hälsningar,
Kerstin

Ur Leva med diabetes nr 2-21