Diabetes i skolan

Barn sitter i skolbänk

Alla barn ska ha en bra och trygg skolgång, diabetes eller ej.

Stödet till egenvård i skolan varierar mellan olika kommuner. Ansvaret för egenvården i skolan delas av skolan, vården och föräldrarna. Barnets diabetesmottagning ska bedöma vad som anses som egenvård och är skyldiga att delta i upprättandet av en egenvårdsplan i skolan. 

Plan för egenvård i skolan

På ditt barns diabetesmottagning finns förmodligen den praktiska plan för egenvård under skoldagen som togs fram av Nationella diabetesteamet 2010. Den kan vara till god hjälp. Den fylls i av alla tre parterna: diabetesmottagning, föräldrar och skola. Om den uppdateras regelbundet, minst en gång om året, fungerar den som ett bra verktyg i ditt barns egenvård.

Tala med rektorn om du inte tycker att egenvården i skolan fungerar. Och var inte rädd att ta hjälp av barnets diabetesmottagning.

Tips till skolans rektor

  • Ordna en träff med skolpersonal inklusive matsalspersonal, föräldrar och någon från barnets diabetesmottagningen för att diskutera rutiner kring det specifika barnet. Vem är huvudansvarig för barnets egenvård och har koll på blodsockerkoll och insulin? Finns det en ifylld och uppdaterad egenvårdsplan på skolan som följs upp? Behöver barnet särskild mat? Är det viktigt att idrottslektionerna ligger efter frukost/lunch? Finns det en extra vuxen med ansvar för elevens diabetes med vid utflykter och idrottsdagar?
  • Barnsjukhusens diabetesmottagningar har diabetesutbildningar  för skol- och skolomsorgspersonal några gånger per termin. Kontakta diabetesmottagningen på Astrid Lindgrens barnsjukhus (Karolinska) respektive Sachsska barnsjukhuset (SöS).
Två par händer med kaffekoppar