Graviditet och diabetes

När man pratar om graviditet och diabetes kan det handla om två olika saker, graviditetsdiabetes eller att vara gravid med diabetes.

Graviditetsdiabetes

Som gravid behöver kroppen mer insulin än annars. Om insulinet inte räcker till kan blodsockervärdet bli högt och man kan då diagnostiseras med graviditetsdiabetes. Efter förlossningen går blodsockervärdet oftast tillbaka till normalt läge igen.

Risken för graviditetsdiabetes ökar:

  • Om du har diabetes i familjen.
  • Om du har haft graviditetsdiabetes tidigare. 
  • Om du är överviktig.
  • Om du tidigare fött ett stort barn.

Har du haft graviditetsdiabetes kan du ha en högre risk att utveckla typ 2-diabetes senare. Var uppmärksam på symptom och kontrollerar att ditt blodsocker går ner till normalt en tid efter förlossningen.

Gravid kvinna går på brygga och håller en man i handen

Gravid med diabetes

När man är gravid och har diabetes sedan tidigare råder något förhöjd risk för gravidkomplikationer och fosterskador. Detta gäller särskilt om du haft diabetes länge eller om du haft komplikationer till följd av den. 

Idag kontrolleras dock gravida väldigt noga av sjukvården för att förhindra eventuella komplikationer både för den havande och för bebisen. Det ska även tillägas att allt fler kvinnor med diabetes idag föder friska barn.

Det viktigaste när du är gravid med diabetes är att försöka hålla en så jämn blodsockernivå som möjligt.

Person håller bebis i handen