Övervikt och diabetes

Övervikt är vanligt idag, i synnerhet vid typ 2-diabetes. En person som har anlag för typ 2-diabetes har oftast även anlag för övervikt och fetma.

Många känner skuld för sin övervikt, skuld över att ha "ätit sig till" sin typ 2-diabetes. Det är förståeligt men kommer inte hjälpa någon. Genom att förändra sitt sätt att leva kan man uppnå så goda och tydliga resultat att det känns värt att steg för steg fortsätta förändringen. Genom att sätta upp både kortsiktiga och långsiktiga mål ökar man sina chanser att lyckas.

Övervikt hänger ihop med risk för förhöjda blodfetter, blodsocker och blodtryck (metabola syndromet). En viktnedgång förbättrar värdena och minskar risken för till exempel hjärtinfarkt.

Bukfetma är den farliga fetman. Fetman är samlad runt organ i buken och ökar kraftigt risken för hjärtkärlsjukdom. Det som förr var männens "pondusmage" ser man numera allt oftare även hos kvinnor. Päronfetma, fett på rumpa och lår eller bilringar är inte alls lika farligt.

Genom att mäta sitt midjemått ser man om man ligger i riskzonen för hjärtkärlsjukdom och typ 2-diabetes. Midjemåttet mäts med måttband ungefär 2 cm ovanför naveln, i avslappnat tillstånd. För kvinnor är målvärdet mindre än 80 cm, för män mindre än 94 cm, därefter ökar risken. Kraftigt förhöjd risk föreligger för kvinnor vid 88 cm och mer, för män vid 102 cm och mer. Målvärdena är snävt satta och kan framstå som verklighetsfrämmande. Men det är visat att det är vid dessa mått som riskerna ökar för hjärtkärlsjukdom. Det lönar sig att minska midjemåttet.

För att få en uppfattning om huruvida du är överviktig eller ej kan du mäta ditt BMI, Body Mass Index. Ett normalt BMI ligger mellan 18,5 och 24,9. Allt ovanför klassas som övervikt och över 30 räknas som fetma. Man räknar ut sitt BMI genom att dela sin vikt med längden gånger längden. Det är dock viktigt att notera att BMI bör användas som en riktlinje och inget mer. Om du exempelvis har mycket muskler kan du få ett högt BMI utan att lida av övervikt.

Vikt/längd x längd = BMI

Person står på våg

Tillvägagångssätt

Mät ditt bukomfång ett par gånger i månaden för att se vad som funkar för dig och din viktresa.

Satsa på att gå ned 5-10 procent av din kroppsvikt. Det är en otroligt bra början! Vid diabetes går det långsammare att gå ned i vikt än annars så tänk på det om det går trögt.

Mat

En hälsosam kost är a och o för den som vill gå ner i vikt. Se över dina matvanor och försök sätta fingret på vad som gör att du går upp eller inte går ner i vikt. Du kanske äter för stora portioner, småäter ofta eller dricker för mycket alkohol. Fundera på vad du kan justera och om du kan ta hjälp utifrån. Ibland kan det hjälpa att föra matdagbok för att hitta sitt mönster.

Ett kostråd för alla med typ 2-diabetes är att konsumera mindre socker och mjölmat samt att undvika så kallade snabba kolhydrater. Detta kan hjälpa dig även när du vill gå ner i vikt.

Många vet precis hur de ska äta men använder maten för att döva jobbiga känslor. Det är ett beteende man kan vänja sig av med.

Motion

Rör på dig, det hjälper till att få igång ämnesomsättningen. Kan du promenera 30 minuter varje dag? Ta trappen istället för hissen? Gå eller åka kommunalt istället för att ta bilen? Vardagsmotionen är mer värt än man kan tro.

FaR - Fysiska aktivitet på recept

Vid behov kan din läkare stötta dig i din viktnedgång genom att skriva ut Fysisk aktivitet på recept. I dessa fall kommer patienten och läkaren tillsammans fram till vilken typ av aktivitet det ska röra sig om, det anpassas alltid efter patientens förmåga och behov.

En behandling med FaR består av följande tre delar:

  • Samtal om fysisk aktivitet mellan dig och din läkare
  • Skriftlig ordination av en eller flera fysiska aktiviteter som är anpassade till ditt hälsotillstånd, din livssituation och dina intressen
  • Uppföljning mellan dig och din läkare
Kvinna går med stavar på lövklädd stig