Tekniska hjälpmedel

Blodsockermätning

Förutom den gamla vanliga blodsockermätaren finns glukosmätare som mäter blodsockernivån dygnet runt, utan fingerstick: Continuous glukos monitoring (CGM) och Flash glukos monitoring (FGM)-system.

kontinuerlig blodsockermätning
insulinpump

Insulintillförsel

Insulin kan tillföras antingen med en insulinpenna där man ger injektionen under huden eller via en batteridriven insulinpump. Insulinpumpen bärs på kroppen och avger fortlöpande direktverkande insulin. Basaldosen kan varieras under dagen om det behövs. Vid måltider ger man sig själv extra måltidsinsulin, en bolusdos, genom några tryck på pumpen. Kateter och nål byts var tredje dag.

Vid insulinbehandling med pump upplevs ofta en ökad frihet. En nackdel är den ökade risken för ketoacidos vid stopp av insulintillförsel.