Träffa andra som lever med diabetes

Tre kvinnor står med kaffe

Livet är inte alltid lätt men det blir lättare tillsammans! Det kan kännas tryggt att veta att du inte är ensam i din situation, det finns många andra som upplever liknande saker som du gör.

Hur du upplever och hanterar din diabetes beror till stor del på när i livet du får den, hur sjukdomen utvecklas och omgivningens bemötande. Att komma till insikt om sin diabetes kan vara en omtumlande upplevelse. Även anhöriga står inför utmaningar som kan föra med sig stress och oro.

En gemenskap med andra i liknande situation ger ofta styrka, kunskap och ett givande erfarenhetsutbyte. Du är inte ensam. Vi erbjuder alltid spännande kurser och föreläsningar ledda av experter inom de aktuella områdena, utöver detta har vi även intressegrupper och nätverk där möjlighet ges att träffa andra och dela erfarenheter.

LCHF - mat för vuxna med diabetes typ 1

Lever du med typ-1 diabetes och är intresserad av LCHF kost? Då är du välkommen till denna grupp som träffas tisdag eftermiddag ca en gång i månaden.

LCHF - mat för vuxna med diabetes typ 2

Lever du med typ-2 diabetes och är intresserad av LCHF kost? Då är du välkommen till denna grupp som träffas tisdag eftermiddag ca en gång i månaden.

Vi som har haft diabetes i +40 år

I denna grupp träffas människor som haft typ 1-diabetes i 40 år eller längre och utbyter erfarenheter. Måndag eftermiddag ett par gånger per termin.

Svängande blodsocker

Hur gör andra som har ett svängande blodsocker? Välkommen till intressegruppen som diskuterar och delar med sig! Vi träffas torsdag eftermiddag några gånger per termin.