Lena Insulander hälsar fler kursdeltagare välkomna med öppna armar

Aldrig för sent att påverka sin hälsa

NYHET
Tidningen

Personer med typ 2-diabetes behöver mycket kunskap. 
– Det är en egenvårdssjukdom. Det räcker liksom inte att gå till en läkare och en diabetessköterska en gång om året. Det säger Lena Insulander som leder en grundkurs om typ 2-diabetes för SSDF:s räkning

Text: Bruno Lundgren Foto: Luca Pirro

Lena Insulanders grundkurser om typ 2-diabetes brukar vara välbesökta – de fysiska såväl som de digitala. Kursen är upplagd som en föreläsning med frågestunder.

Ett av de viktigaste råden som diabetessköterskan Lena Insulander brukar nämna är att personer med typ 2-diabetes inte ska skuldbelägga sig själva för att man har fått typ 2-diabetes.

– Det skapar bara fler problem och hindrar en från att ta tag i sin egen vård. Det kan vara bättre att försöka tänka att det aldrig är för sent att påverka sin hälsa.

Typ 2-diabetes är ingen enhetlig sjukdom utan finns i flera varianter. Därmed varierar också behandlingarna och frågeställningarna som personer med typ 2-diabetes ställs inför.

– Typ 2-diabetes är inte lika för alla, säger Lena Insulander.  Att få kunskap är otroligt viktigt. Man behöver det för att få in egenvården i sin vardag.

Lena Insulander tycker sig inte se någon särskild kategori som går på hennes kurser. Det brukar vara jämn fördelning av män och kvinnor i olika åldrar. Yrkesverksamma som pensionärer.

– Det är nog inställningen till sjukdomen som avgör, säger Lena Insulander. Hon upplever att hennes kursdeltagare har en hel del kunskap om sin sjukdom.

– Mitt jobb är lägga ihop pusslet. Att ta de olika delarna; maten, fysisk aktivitet, behandlingarna, för att få ihop det till en helhet som kan vara till nytta för deltagarna. Att göra kunskapen som de har förståelig och användbar.

De som går på kurserna förstår att sjukdomen är något att bry sig om, säger hon.

– De som inte accepterat sin sjukdom eller inte tagit den på allvar är svårast att nå.

Att hålla kurser digitalt skiljer sig lite från att hålla fysiska kurser.

– Senaste gången var det också digitalt. Då fick jag ta det lite långsammare och kolla att jag hade med mig gruppen. Det verkade gå väldigt bra. 

 

Är du intresserad av att lära dig mer om typ 2-diabetes? Anmäl dig här till Grundkurs om typ 2-diabetes med Lena Insulander som kursledare.