En flicka räcker upp handen i skolan

Äntligen läggs förslag om tillfällig föräldrapenning

NYHET
Debatt

Storstockholms Diabetesförening anser att förslaget som nu finns i utredningen, VAB för vårdåtgärder i skolan SOU 2021:41, är det som många föräldrar till barn med diabetes har väntat på.

Tanken är att när föräldern behöver avstå från arbete för att vara med instruera i förskolan och skolan för att se till att barnets behov av hjälp med egenvård i vardagen fungerar, ska det finnas en tillfällig föräldrapenning som ersätter inkomstbortfallet. SSDF skriver i sitt remissvar att det är verkligen på tiden att en rätt till tillfällig föräldrapenning införs. Helt klart har situationen för många föräldrar varit hårt pressad.

Det finns flera delar av utredningen som SSDF är nöjda med. Det är till exempel klokt att inte vara alltför specifik angående vilka insatser som åsyftas. Som det står i utredningen, att variationen är stor när det gäller vilka insatser som en förälder kan och behöver bidra med för att personal ska kunna hjälpa barnet.

Förslagen i utredningen är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2022.
- Det ser vi verkligen fram emot. För många föräldrar och barn kommer detta datum kännas som en stor lättnad. För barn med diabetes kan vardagen, om allt fungerar, vara lika alla andra barns, likaså kommer bördan på föräldrarnas axlar lätta, det ser vi verkligen positivt på, säger Kristina Söderlund, intressepolitisk chef på Storstockholms Diabetesförening.

Läs remissvaret här