marcus lind

Åren efter typ 2- diagnos avgörande för hjärtat

NYHET
Tidningen

Åren direkt efter diagnos av typ 2-diabetes är kritiska när det gäller risk för hjärtinfarkt och dödsfall.
– Man måste upptäcka typ 2-diabetes tidigt, och behandla aggressivt, eftersom det finns så mycket att vinna på det, säger Marcus Lind, professor i diabetologi på Sahlgrenska akademin.

Den aktuella studien utgår från en nyckelstudie inom typ 2-diabetes. Det som nu utvärderats är vilken roll blodsockervärden har de första 5–10 åren efter diagnos av typ 2-diabetes spelar för prognosen för hjärtinfarkt och dödsfall 10–20 år senare. Blodsockervärden på målnivåer enligt behandlingsriktlinjerna (HbA1c 52 mmol/mol eller lägre) var förknippade med cirka 20 procent lägre risk för dödsfall inom 10–15 år efter diagnos, jämfört med blodsockervärden som låg på en högre nivå (63 mmol/mol).

En senare förbättring av blodsockernivån gav bara en 3-procentig riskminskning under den tid där hjärtinfarkter och dödsfall analyserades.
- Att upptäcka typ 2-diabetes behöver ökat fokus för att undvika att personer går med oupptäckta höga sockervärden under flera års tid, säger Marcus Lind i ett pressmeddelande.

Studien är ett samarbete mellan Göteborgs universitet och Oxford University.

Text: Bruno Lundgren