årsmöte

Årsmöte med både prisutdelning och föreläsning

NYHET

Den 5 maj hölls Storstockholms Diabetesförenings årsmöte där ny styrelse valdes och två viktiga pris delades ut.

Ny ledamot är Kurt Gerok Andersson snart pensionär, men för närvarande arbetar han som endokrinolog på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. Föreningen tackar avgående Jenny Bergström för hennes engagemang och bidrag under de år hon suttit i styrelsen.

Föreningens kampanjarbete inför valet presenterades och Diabetespriset delades ut. Ersta Diabetesmottagning prisades för sitt arbete och Rebecca Guldberg, Capio Kungsholmen, fick Diabetesprisets Hedersomnämnande. Kvällen avslutades med en föreläsning av professor Kerstin Brismar.

Diabetespriset till Ersta

Rebecca hedersomnämnd