gammal kan bli stark

Bättre sent än aldrig

NYHET
Tidningen

Många upplever att det blir svårare att gå ned i vikt med åldern. En ny studie visar dock på att en hög ålder i sig inte nödvändigtvis gör det svårare att tappa kilon.

I den aktuella studien från Storbritannien deltog 242 deltagare som alla hade ett BMI över 40 – vilket klassas som sjuklig fetma. Deltagarna delades in i två grupper: de som var yngre än 60 år, och de som var äldre än 60 år. Sedan fick de hjälp med kostråd och fysisk aktivitet under en period på cirka 30–40 månader i genomsnitt.

Trots att den äldre testgruppen var med i viktminskningsprogrammet något kortare tid än den yngre testgruppen, så lyckades de minska sin kroppsvikt med 7,3 procent – jämfört med 6,9 procent för den yngre gruppen.

Forskarna drar slutsatsen att en patients ålder i sig inte påverkar chansen att lyckas med viktminskning. De menar därför att vårdens beslut att sätta in livsstilsmodifierande åtgärder mot fetma inte borde påverkas av patientens ålder, och att viktminskningens betydelse snarare är än viktigare på äldre dar.

Text: Luca Pirro