Bild på ordförande Emma Henriksson

Bättre vård efter valrörelsen

NYHET
Ledare

Vårdfrågorna brukar ligga högt i vilka frågor som väljarna anser viktiga, men sällan klättrar de upp som ämne i de stora partiledardebatterna. De passar dåligt i valrörelser.

Årets valaffischer kan grovt sammanfattas i ett enda gemensamt budskap från vänster till höger: ”Det ska bli bättre”. Nyanserna blir lite större i den massiva mängden utfrågningar och debatter, med betoning på lite. Frågan är om inte konkretionen i budskapen blir mer och mer begränsade ju fler minuter i sändning och ju fler spaltmeter som produceras. Politikerna förväntas finnas med överallt, tala till alla och tala om allt. Det gör budskapen förenklade och så generaliserade att till slut bara ”bättre” finns kvar.

Vårdfrågorna är ett tydligt exempel. De brukar ligga högt i vilka frågor som väljarna anser viktiga, men sällan klättrar de upp som ämne i de stora partiledardebatterna och bara någon enstaka gång kommer de upp som tema i de breda utfrågningarna. Inte för att partierna inte tycker det är viktigt eller att medierna inte inser att det är viktigt. Det passar bara dåligt i en valrörelse. Om vården kommer upp är det bara de stora dragen som skissas, långt från mötet mellan patient och profession. Det blir vinster eller inte vinster. Statligt eller regionalt. Möjligen uppmärksammas om en vårdenhet ska läggas ner eller öppnas upp. I stort fastnar dock debatten uppe på molnfri höjd. Landskapet på marknivå i patientvardagen är alldeles för komplext för att hanteras i tempot och massan i en valrörelse. Då uteblir beskeden om avgörande beslut som skapar möjligheterna för ett bra bemötande, tillgång till bästa möjliga behandling och en vård som funkar med livet i vardagen.

Snart är rösterna räknade och affischerna nedplockade igen. Då startar jobbet för politikerna som återigen har tid att fokusera på verkstan. Då återstartar också arbetet för oss som patientorganisation. Oavsett vilken styrande konstellation det blir kommer de behöva patienternas perspektiv på hur vården i vardagen fungerar. För ska ”bättre” levereras behövs patienternas perspektiv på vad som är bättre.

För övrigt... har vi fyllt på med massa nya kurs- och samtalstillfällen. Vi fortsätter med både fysiska och digitala utbildningar och det finns mycket att välja på. Typ 1 eller 2, rörelse och mat, föräldraskapet, känslorna, ögonen, hjärtat, nerverna och magen är några exempel på teman i höstens utbildningar. Låt dig bli upplyst och hitta gemenskap och dela erfarenheter med andra i samma situation.