shadan har videomöte

Covid och diabetesvården ”Det har varit ett stressigt och slitsamt år...”

NYHET
Tidningen

Det är svårt att upprätthålla diabetesvården i tider av covid.
– Det har varit ett stressigt och slitsamt år för oss i primärvården, vittnar diabetessköterskan Shadan Vesterback. Neda Rajamand Ekberg, överläkare vid Centrum för diabetes på Akademiskt specialistcentrum, håller med.
– Jag ser fram emot när det här ligger bakom oss.

Shadan Vesterback arbetar i huvudsak på två mottagningar – på Näsby Park Husläkarmottagning, samt Kista vårdcentral. På Näsby Park är hon ensam diabetessköterska på cirka 300 diabetespatienter med typ 2, och på Kista vårdcentral är hon en av fyra diabetessköterskor på drygt 600 patienter.
 Patienterna ska kallas två gånger om året. En gång av sköterskan och en gång av läkaren. Men covid har ställt om det ordentligt. Vi har behövt vara kreativa. Det tog flera månader att få rätsida på hur man skulle tackla den nya situationen, menar Shadan Vesterback.

Rekommendationer från myndigheterna har förändrats och nya förutsättningar har hela tiden dykt upp.
- Man har inte vetat om man ska boka in eller avboka. Så då har man väntat med att boka. Och patienterna har inte riktigt vetat heller och kanske valt att inte komma. En dag hade jag åtta inbokade besök, men bara en kom.  

Det har handlat om svåra prioriteringar när man på mottagningarna ska boka in besök. Vem kan vänta i två-tre månader? Årskontrollerna lades på is tidigt.
- Vi försökte göra det som var helt nödvändigt att göra först. På Kista vårdcentral delade man upp patienterna i grupper. Patienter som inte var absolut tvungna att träffa en läkare, fick klara sig med kontakt med en diabetessköterska.
- Vissa kommer vi inte hinna kalla alls i år, säger hon.
- Gruppen nydebuterade med typ 2-diabetes hade behövt komma till både sköterskor och läkare… Men vi har försökt så gott vi kunnat med videomöten.

Idag är Shadan Vesterback bekväm med videomöten. Men det tog ett tag.
- Jag kom igång först i juni, säger hon. I vårdvärlden är det inte bara att ta mobilen och kontakta patienten. Videokameror ska komma på plats, speciella program ska fungera, och inte minst ska det fungera för patienterna.
- Vi hade använt videomöten tidigare, men inte i den omfattningen. Och nu skulle ju också fler jobba hemifrån.
Shadan menar att videomöten förstås är bra för att undvika fysisk kontakt – men det passar långt i från alla patienter. En del har inte bank-id eller annan teknik som behövs. Och vissa vill helt enkelt inte. Men samtidigt vågar de inte komma på fysiska besök.
- När vi gör diabeteskontroll med digitalt möte blir det heller inte en fullständig kontroll. Fotstatus, blodtryck eller fettknölar är svåra att undersöka om man inte träffas fysiskt.
- Till några, som är riktigt sköra, har vi åkt på hembesök.

Shadan Vesterback pekar på att när det dyker upp nya förutsättningar innebär det ofta en mer tungrodd och tidskrävande administration. Ett sådant exempel är att labbprover idag måste bokas in en vecka i förväg. Tidigare kunde patienterna traska ner till en drop-in. Shadan och många kollegor med henne inom primärvården känner sig utmattade.
- Hela året har varit väldigt, väldigt slitsamt. Det har blivit stopp i systemet hela tiden. Men nu är ju tekniken på plats i alla fall och jag är väldigt glad att kunna använda videomöten med de patienter jag verkligen behöver träffa.
- Tack och lov är vi människor uppfinningsrika. Vi hittar alltid nya vägar att gå när vi stöter på hinder, säger hon.

En liknande positiv hållning tycks överläkare Neda Rajamand Ekberg dela, med sitt perspektiv från Centrum för diabetes och Karolinska universitetssjukhuset.
- Jag ser fram emot att lägga corona-tiden bakom oss, men samtidigt har vi lärt oss en hel del som jag tror vi kommer att behålla.
Under våren arbetade Neda Rajamand Ekberg på NKS, där hela eller delar av avdelningar helt enkelt stängdes för att omvandlas för vård av covid-patienter.
- Jag gick själv in på en avdelning för covid. Hos oss förvandlades hela endokrinavdelningen till covid-platser. Tyvärr visade det sig att flera covid-patienter hade diabetes. Många nya diagnostiseringar av diabetes, både 1:or och 2:or, upptäcktes också bland covid-patienterna.
– Av de som insjuknat i covid och som hade diabetes, var många väldigt insulinresistenta. I takt med att de blev friska behövde de mindre och mindre insulin. Vilka exakta mekanismer som ligger bakom det vet vi inte än. Det har inte hunnits göras så många studier. Men det är vad jag såg, säger Neda Rajamand Ekberg.

Nu, under den andra corona-vågen, har man hittills inte behövt ställa om och öppna så många covid-platser. På Centrum för diabetes introducerade man tidigt videomöten.
- Vi tycker det är bättre med fysisk kontakt, men det har fungerat ganska bra med videokontakt.  Det är dock en stor andel patienter även där som inte har tillgång till smartphone, datorer eller annan teknik, vilket gör att de inte kan – eller vill – delta i videomöten.
I sådana fall har man helt enkelt fått ringa och ta det via telefon. En del inställda videobesök har orsakats av den egna appen ”Alltid öppet”.
- Det är i grunden en bra app, men som all teknik krånglar den ibland.

Idag genomförs 70 procent av besöken via video eller telefon.
- Med diabetespatienter har vi goda förutsättningar att fortsätta med video. Många har tillgång till glukossensorer som kan kontrolleras digitalt. Vad vi saknar på plats är att ta blodtryck och undersöka fötter, till exempel.

Neda Rajamand Ekberg menar att många inom vården var oroliga i början av pandemin.
- Både de som var kvar på Centrum för diabetes, och de som började jobba på covid-avdelningarna. Dels för att bli sjuka själva, men sedan patienternas oro på det...
- I och med att vi mobiliserade en del av personalen till covid-vården, kunde vi ju inte utföra vår vanliga diabetesvård i samma omfattning. Det är frustrerande och stressande att inte hinna med.

Samtidigt ser hon ljusglimtar.
- Vi har lärt oss mycket av covid. Nu vet vi att vi ska vara snabbare med att behandla med kortison och blodförtunnande. Jag är lite mer optimistisk nu än tidigare. Fler kommer att klara sig. Man kommer också att behålla en hel del av de nya arbetssätten man infört i diabetesvården, som fler videomöten bland annat.
- Men det finns ett stort behov hos patienterna att komma tillbaka till vår mottagning. Det ser jag verkligen fram emot.

Text: Bruno Lundgren Foto: Luca Pirro