Emma Henriksson, ny ordförande i SSDF

Emma Henriksson - ny ordförande

NYHET

Vid årsstämman den 5 maj valdes Emma Henriksson, 43, till ny ordförande i Storstockholms Diabetesförening. Emma har tidigare varit ordförande i socialutskottet och har ett stort engagemang kring hälsa och sociala frågor.

– Det känns väldigt hedrande att få förtroendet, sade Emma Henriksson, som har flera uppdrag inom hälso- och sjukvårdsfrågor, bland annat som ordförande i Patientförsäkringsföreningen.

Med tolv år som riksdagsledamot för Kristdemokraterna, ordförandeposten i socialutskottet och politiskt arbete i både kommun och region, har hon ett brett kontaktnät och erfarenhet av att påverka olika typer av processer.
- Jag är en person som verkligen inte kan hålla mig från att försöka förändra samhället. När man väl börjat med politik i unga år är det svårt att sluta med det.

- Vi har ett bra utgångsläge eftersom Storstockholms Diabetesförening är inriktad och väldigt duktig på att vara en konstruktiv partner för att utveckla vården.

 Emma Henriksson efterträder Anders Ekholm.