Diabetesrapporten

Högre ambitioner för diabetesvården skulle rädda liv!

NYHET
Debatt

"Eftersom vi har kunskap och förutsättningar att minimera riskerna vid diabetes är det inte försvarbart att fortsätta på dagens inslagna väg. Politisk handlingskraft krävs för att kunskapen ska omsättas i praktik och överdödligheten minskas." Det skriver Thomas Magnusson ordförande i Diabetesorganisationen i Sverige och Emma Henriksson ordförande i SSDF en debattartikel i Dagens Medicin.

Tillsammans släpper man en rapport som granskat svensk diabetesvård. I rapporten har man fokuserat på fyra riskfaktorer som är centrala för behandling vid diabetes, det vill säga blodsocker, blodtryck, kolesterol samt albuminuri som ökar risken för njurskador. Kartläggningen visar tydligt att de som lever med  diabetes inte når önskvärda nivåer.

En fullt fungerande diabetesvård behöver ha förmåga att möta alla som lever med diabetes utifrån deras egna förutsättningar. Vården behöver också ligga i den absoluta framkanten när det gäller nya metoder, ny teknik och nya behandlingar för att kunna arbeta individbaserat. Ska vi lyckas minska överdödligheten bland personer med diabetes behöver nya mål sättas för diabetesvården.    

Läs debattartikeln i sin helhet på Dagens Medicin.

Du hittar kartläggningen och Diabetesrapporten på www.diabetesvarden.se