EKG hjärta

Ny studie om förmaksflimmer

NYHET

Studien syftar till att undersöka förekomsten av förmaksflimmer med hjälp av bröst – och tum-EKG. Förmaksflimmer är en vanlig rytmrubbning och många känner inte av det. Eftersom förmaksflimmer innebär ökad risk för proppbildning, framförallt stroke är det angeläget att påvisa denna rytmrubbning för att sedan kunna erbjuda skyddande behandling. Symtomen vid förmaksflimmer är ofta diffusa eller ger inga symtom alls.

I studien görs bröst- och tum-EKG registreringar med Coala Heart Monitor under 30 sekunder morgon och kväll samt vid symtom. Studien pågår i 90 dagar. Utrustningen är kopplad till din telefon som skickar EKG till en läkare. Om förmaksflimmer påvisas hänvisas du till din ordinarie vårdgivare för ställningstagande till behandling.

För att kunna vara med i studien ska du inte tidigare diagnosticerats med förmaksflimmer och du ska ha fyllt 65 år. Om du har blodförtunnande behandling med endera Eliquis, Lixiana, Pradaxa, Xarelto eller Waran går det inte vara med i studien. Det går inte heller vara med i studien om du har en pacemaker, ICD eller inopererad hjärtmonitor.

Är du intresserad av att delta i studien som sätter igång i september 2021 så mejla till veronika@ssdf.nu