någon kör en bil

Nya körkortsregler för insulinbehandlad diabetes

NYHET
Tidningen

Yrkesförare som har typ 1-diabetes har tidigare inte fått arbeta vidare inom yrket. Nu kan nya anpassade regler göra att de kan fortsätta med sitt arbete.

Nya körkortsregler för personer med diabetes väntas den 1 januari 2022. Insulinbehandlade personer med typ 1-diabetes är inte tillåtna att köra tung lastbil, buss eller taxi, enligt nuvarande regelverk. Risken att drabbas av hypoglykemi och därmed orsaka trafikolycka har bland annat anförts som skäl.

Att den medicinska utvecklingen gått starkt framåt de senaste decennierna, och att många personer med insulinbehandlad diabetes numera lever med stabilt blodsocker, har inte kunnat rucka på reglerna. Många yrkeschaufförer som drabbats av typ 1-diabetes i vuxen ålder har fått lämna sina yrken och åkeriverksamheter. Detta trots att den många med typ 1-diabetes idag har ett mycket stabilare blodsocker än för några decennier sedan.

Men nu händer det saker. Transportstyrelsen kommer att föreslå att föreskrifterna på detta område revideras och anpassas till EU:s körkortsdirektiv. Det innebär både lättnader på vissa områden, men även skärpningar på andra. Detta skulle kunna medföra att personer med typ 1-diabetes kan få arbeta som yrkeschaufförer.

- Det vore verkligen ett steg i rätt riktning, säger Kristina Söderlund, intressepolitisk chef på Storstockholms Diabetesförening.
Transportstyrelsen presenterade sin rapport i juni i år. De nya reglerna väntas träda i kraft från och med den 1 januari 2022.