Digital hälsoplattform i mobilen

Nytt digitalt stöd för livsstilsförändringar

NYHET

Med hjälp av coaching, hälsotester och skräddarsydda lösningar ska stockholmarna få hjälp med att förebygga folksjukdomar som till exempel typ 2-diabetes. Region Stockholm har precis lanserat en ny digital hälsoplattform med en rad antal tjänster som ska stödja människors arbete med livsstilsförändringar för en bättre hälsa.

Storstockholms diabetesförening har under många år oförtrutet arbetat med frågan om hur vi kan stödja individer till att förbättra sin hälsa och skapa goda levnadsvanor över sikt. Mycket av den forskning som finns kring beteendeförändring visar att detta är mycket svårt. Det är ofta inte brist på kunskap och information om vad som är bra levnadsvanor. De allra flesta vet att de borde röra sig mer och äta nyttigare, så att säga. Men det är lättare sagt än gjort.

Vi får ofta vittnesmål från våra medlemmar om att vården tar upp frågan om livsstil. I region Stockholm får till och med primärvården ersättning för just det. Varför kan vi då inte se resultat som visar på en förbättring på just detta område? Av de vuxna med typ 2-diabetes i vår region är 78 procent överviktiga eller feta visar en färsk studie. Vi kan även se i samma studie att denna grupp besöker öppenvården ca sju gånger om året.

I vår undersökning Diabeteskollen som gjordes 2018, var en del av undersökningen riktad till dem som fanns i riskgrupp att utveckla diabetes. Bland dessa såg vi att drygt 50 procent hade högt blodsocker, endast 46 procent hade fått rådgivning om kost och motion och 43 procent hade inte erbjudits någon medicinsk åtgärd. Med andra ord, det fanns inget strukturerat omhändertagande eller specifika insatser för att förhindra att dessa utvecklade diabetes.

Mot denna bakgrund har Storstockholms Diabetesförening med spänning flera år följt projektet med att bygga en digital hälsoplattform som kan förebygga typ 2-diabetes. Föreningen har träffat initiativtagarna och deltagit i förstudier och tester under utvecklingen. Att hitta en finansiering för prevention är en oerhört viktig del eftersom vårt nuvarande sjukvårdssystem misslyckats på detta område.

Vi ser med stor spänning på att hälsoplattformen nu lanseras och vi kommer givetvis att dra vårt strå till stacken för att göra det känt och för att det når ut till målgruppen.

Här förklarar centerpartisten Christine Lorne hur hälsoobligationen fungerar

Länk till den digitala hälsoplattformen Health Integrater