vaccin i arm

Oklart hur man ska få sitt vaccin

NYHET
Debatt

Det är verkligen inte tillfredsställande att vårdverksamheterna inte är uppdaterade på vad som gäller kring vaccination för dem med diabetes. Vi får samtal och information från olika håll att systemet inte fungerar. Varken vårdcentraler eller diabetesmottagningar verkar veta vad som gäller. 

Vaccineringen för riskgrupper med bland annat diabetes har äntligen startat. Det är en stor grupp både med typ 1 och typ 2 diabetes. I region Stockholm finns runt 100 000 som lever med diabetes av någon form. Vissa av dessa är redan vaccinerade för att de har haft ”åldern inne”. Men en stor grupp återstår. För ett antal veckor sedan påpekade föreningen att detta kommer att kräva tydlig information och en bra logistik för att få detta att fungera. Nu är vi där och förvirringen är total på vissa ställen.

På 1177 står det för riskgrupper följande:

Är född 1962 eller senare (du måste ha fyllt 18 år) kommer din vårdcentral att kontakta dig inom de närmaste veckorna med ett erbjudande om att boka tid för vaccination. De kommer att vaccinera de äldsta först.

Är född 1957 eller senare och fått vård på specialistmottagning på sjukhus (du måste ha fyllt 18 år) under de senaste tolv månaderna vid minst tre tillfällen på någon av sjukhusens specialistmottagningar, kommer de kontakta dig med information om hur du bokar tid. (Alla i denna grupp kommer att bli hänvisade till KS Huddinge oavsett var de bor i länet, vår information) Har du varit där färre gånger, blir du istället kontaktad av din vårdcentral som hjälper dig med bokningen.

Alla övriga som är 60 år eller äldre kan boka sig genom 1177 och appen Alltid öppet.

Suck! Fungerar det vore det bra. Men tyvärr gör det inte det. Vårdcentraler känner inte till sitt ansvar och diabetesmottagningar säger att de inte vaccinerar, ett moment 22 för många.  

  • Vi förväntar oss att regionens ansvariga omgående går ut med tydlig information till samtliga verksamheter som har uppgift att vaccinera riskgrupper.
  • Regionen vet via sina centrala register vilka som har diagnosen, använd denna information för att göra en lättanvänd ingång.
  • Låt alla riskgrupper boka sig via Alltid öppet, och hitta en teknisk lösning för det.

Anders Ekholm, ordförande Storstockholms Diabetesförening