PLM 3.0 på väg att bli verklighet

NYHET

Intresset var stort bland deltagarna som välkomnade PLM 3.0 eftersom dagens system är för många, för krångliga och tar för mycket tid. Tid som de hellre vill tillbringa med patienterna.

– Det här blir ett paradigmskifte där patienterna är medskapare av vården och där varje sjukhusbesök ska leda till en utveckling av vården, sade Anders Lönnberg.

PLM 3.0 är ett nationellt IT-system som utgår ifrån patientens behov och krav, inte från vårdens, såsom dagens system ser ut. Det här är ett system där patienterna själva äger sin data och avgör vilken typ av data de vill dela med sig av. Den informationen kommer vården, läkemedelsindustrin och forskningen kunna ta del av för att snabbare kunna utveckla effektiva behandlingar.
Förkortningen PLM kommer från det amerikanska Patients Like Me.

Projektet tar sikte på alla personer med diabetes i hela Sverige. Men någonstans måste man börja och eftersom initiativet är taget från SSDF blir nästa steg ett beslut i Stockholms läns landsting.
– Hela grunden är nu gjord. Nu tar vi med oss det här till Hälso- och sjukvårdsnämnden som sedan bereder ärendet för ett beslut. Ett beslut inom rimlig tid, underströk Stig Nyman, KD, landstingsråd i Stockholms läns landsting.