gener

Psykisk ohälsa förklaras av gener

NYHET
Tidningen

Barn med typ 1-diabetes och deras närmaste familjemedlemmar löper högre risk att drabbas av psykisk ohälsa. En genetisk komponent kan delvis förklara sambandet, enligt en studie som publicerats i tidskriften Diabetes Care.

En stor studie, av forskare vid Karolinska Institutet, indikerar att gener kan vara en bidragande orsak till psykisk ohälsa för familjer vid typ 1-diabetes. I studien jämfördes registerdata från drygt 3,5 miljoner människor födda i Sverige mellan 1973 och 2007, med deras biologiska föräldrar, hel- och halvsyskon och kusiner.
Fler än 20 000 var diagnostiserade med typ 1-diabetes sedan barndomen. Dessa personer hade i genomsnitt en nästan dubblerad risk för depression och runt 1,6 gånger högre risk för ångest och stressrelaterade besvär än dem utan sjukdomen. Deras föräldrar och helsyskon hade också en något förhöjd risk för ångest och stressrelaterade besvär, dock till en lägre grad, medan deras halvsyskon och kusiner hade ingen eller enbart marginellt ökad risk för vissa av de psykiska besvären.
– Vår studie indikerar att det också kan finnas en genetisk komponent bakom detta samband, säger Agnieszka Butwicka, studiens seniora författare. Barn, föräldrar och helsyskon delar fler gener (runt 50 procent) än halvsyskon (runt 25 procent) och kusiner (mindre än 12,5 procent). Givet att sambanden var starkare för föräldrar-barn och helsyskon tyder resultaten i studien på att gener kan vara en bidragande faktor till psykisk ohälsa vid typ 1-diabetes, enligt forskarna.

Text: Bruno Lundgren