Sök ersättning för att ta hand om ditt barn

NYHET

Vid årsskiftet ersattes vårdbidraget som föräldrar till barn med diabetes kan få med två nya bidrag – omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

– Vårdbidraget har delats i två delar där den som enbart har kostnader på grund av barnets funktionsnedsättning söker ersättningen för merkostnader, den som har ett barn som på grund av sin funktionsnedsättning behöver mer omvårdnad och tillsyn söker omvårdnadsbidraget. Den som har kostnader för båda delarna kan söka båda bidragen, säger Camilla Pilfjärd, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Dessutom har man numera en laglig rätt att gå ned i arbetstid, om föräldern beviljats omvårdnadsbidrag eller vårdbidrag.

En annan skillnad mellan det gamla vårdbidraget och de två nya ersättningarna är att två föräldrar kan få omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning för samma barn.

Förbered dig

Det är en jobbig process att ansöka om ersättning samtidigt som man försöker lära känna sitt barns diabetes. Förbered dig genom att skriva ned allt ni gör under några dagar. Då är risken mindre att du glömmer viktiga insatser som påverkar Försäkringskassans bedömning. Lägg till i listan när du gör något nytt som har med ditt barns diabetes att göra. Du kanske informerar personal, är med vid olika aktiviteter, lagar annorlunda mat, behöver vara borta från arbetet mer. Det handlar om att beskriva verkligheten så att Försäkringskassan kan göra den individuella bedömningen de ska göra.

Än så länge kan man inte vabba för att till exempel lära skolpersonal om diabetes, vilket Lina Nordquist, riksdagsledamot (L) anser att man ska få göra. Hon är fast besluten om att fortsätta driva frågan för att regeringen ska arbeta för att ge föräldrar rätt till vab när det behövs för barnets hälsa, skriver hon i Svenska Dagbladet den 5 augusti.
Storstockholms Diabetesförening fortsätter också sitt påverkansarbete så att barn med diabetes får en lika trygg situation i skolan som alla andra barn.

I höst startar Storstockholms Diabetesförening en kurser för er som är föräldrar till barn med diabetes och för er som är föräldrar till tonåringar med diabetes. 

Allt om de nya ersättningarna kan du läsa mer om på Försäkringskassans hemsida.