SSDF:s kampanj för bättre diabetesvård

NYHET

2018 är det allmänna val i Sverige. Då ska vi medborgare välja företrädare till tre av våra parlament. En av de heta frågorna inför detta val anses bli hur sjukvården fungerar i Sverige. För Storstockholms Diabetesförening kommer detta valår att bli ett utmärkt tillfälle att lyfta viktiga frågor för alla som lever med diabetes när det gäller vården i Stockholms län.

Det här gör föreningen under våren med en kampanj, #Diabetesdebatt. Genom den vill vi nå dem som kandiderar till landstingsfullmäktige i Stockholms län med våra fem förslag till att förbättra och utveckla diabetesvården.

Tyvärr tror vi att kunskapen är begränsad bland de förtroendevalda om hur vården fungerar inom specifika områden. En av föreningens uppgifter att bedriva intressepolitik, som både ger kunskap men även bidrar till att utveckla och förbättra vården för våra medlemsgrupper. Kampanjen har därmed två syften, dels att sprida kunskap om diabetes och dels hur vi ser att den kan utvecklas och förbättras tillsammans med patienterna.

En del av kampanjen går ut på att föreningen uppvaktar de förtroendevalda i samband med landstingsfullmäktige. Då delar vi ut vårt kampanjmaterial #diabetesdebatt, Fem vägar mot en bättre diabetesvård. Här beskriver vi läget i diabetesvården i Stockholm, refererat till nationella diabetesregistret och för fram fem förbättringsområden. Vi vill även att landstingsledamöterna signar sig som ”diabetesambassadörer” och bokstavligen skriver under våra fem krav. Under kampanjperioden kommer vi även att försöka få andra viktiga budbärare inom vår sfär att stödja kampanjen. Allt som händer och sker kommer att dokumenteras på sidan ssdf.nu/ #diabetesdebatt.

När valet väl är över och vardagen för de förtroendevalda börjar kommer föreningen givetvis att följa upp och utvärdera om de håller sina löften samt granska deras förslag och initiativ.
Föreningen hoppas att på detta sätt kunna bli tydliga och synliga om vad vi vill och att det är betydelsefullt att en patientförening som vår får vara delaktiga i arbetet för en modern diabetesvård av hög kvalitet.

Här hittar du SSDF:s kampanj