Vad är diabetes?

Två kvinnor i olika åldrar

Diabetes mellitus är inte en sjukdom utan flera. Gemensamt för all diabetes är för hög sockernivå i blodet. Utan god behandling och egenvård ger det skador på bland annat ögon, fötter, njurar och hjärtakärl.

Diabetes är en allvarlig sjukdom men det innebär inte att det är slut med det goda livet. Med nya bättre läkemedel, behandlingar och möjlighet till egenvård, har komplikationer av både typ 1- och typ 2-diabetes minskat kraftigt de senaste åren.

Typ 1-diabetes kräver insulinbehandling hela livet. Vid typ 2-diabetes kan det till en början räcka med omläggning av matvanor och mer fysisk aktivitet, senare kombinerat med tablettbehandling och längre fram eventuellt insulinbehandling.

Vad som orsakar diabetes är fortfarande inte helt känt. Det man vet är att det är en kombination av arv och miljö. Forskningen på området är intensiv. 

A och O vid diabetes är en bra blodsockerkontroll. Det är inte en garanti mot skador men minskar riskerna betydligt. Mycket viktigt är också blodtrycks-, blodfetts- och viktkontroll.

Man brukar säga att egenvård är 90 procent av all vård vid diabetes. Att man kan göra så mycket själv för att förbättra sin hälsa upplever många som väldigt positivt eftersom det ger stort utrymme för kontroll och egna insatser. Andra uppfattar samma faktum som ett oönskat och betungande ansvar. De flesta har nog haft känslor av båda slagen.

Så här många har diabetes

Diabetes är en av de största kroniska sjukdomarna. I Sverige beräknas 4-5 procent av befolkningen ha diabetes.
Av dem har ungefär 10 procent typ 1-diabetes och knappt 10 procent LADA , en form av typ 1-diabetes som debuterar i vuxen ålder.

Majoriteten har typ 2-diabetes. Mörkertalet för typ 2-diabetes är stort. I Sverige går det en odiagnostiserad person med typ 2-diabetes på två diagnostiserade, enligt ett par större studier.

Uppdaterad den 29 april 2020