Sömn & sömnapné

Sovande kvinna

Har man diabetes är det ännu viktigare att få en god natts sömn. Störd sömn gör det svårare att hålla ordning på blodsockret och ökar risken för övervikt, depression, hjärtinfarkt och olyckor. 

Dålig sömn ökar också risken för att få diabetes. Studier har visat att insulinkänsligheten minskade och blodsockernivån steg hos friska försökspersoner efter bara några få nätter med störd sömn.

Insomni

Var tionde person anses lida av kronisk insomni - en diagnos som innebär svårigheter att somna/tidigt uppvaknande och/eller många små uppvaknanden på natten samt trötthet/irritation dagtid.

Man tror att den ökade förekomsten av trötthet och sömnsvårigheter beror på en ökad stress i samhället. Bland personer med diabetes och annan kronisk sjukdom är det ännu vanligare med sömnsvårigheter, bland annat på grund av svängande blodsocker, psykisk stress mm.

Bäst hjälp vid kronisk insomni ger kognitiv beteendeterapi, KBT.

Sömnapné

Obstruktiv sömnapné - andningsuppehåll i sömnen - ger också störd sömn. Sömnapné beror på förslappade muskler i övre luftvägarna (gom, svalg). Oftast är det kopplat till högljudd snarkning, men inte alltid.

För att få diagnosen obstruktiv sömnapné ska man ha minst fem andningsuppehåll per timme. Varje uppehåll ska vara i minst tio sekunder. 

Syrebristen som uppstår vid sömnapné innebär ett stort stresspåslag för kroppen. Risken för högt blodtryck, hjärtinfarkt och stroke ökar betydligt.

Det finns ett samband mellan diabetes och obstruktiv sömnapné. Internationella Diabetesfederationen, IDF, rekommenderar att man alltid vid diagnos av det ena undersöker om det andra föreligger.

Personer med diabetes som har sömnapné upplever ofta en snabb förbättring av sin diabetes då andningsuppehållen behandlas, enligt sajten sömnapné.se.

Mest effektiv behandling vid sömnapné är att sova med en så kallad CPAP-mask. Det är en apparat som håller luftvägarna öppna. Det tar ett tag att vänja sig vid den, men det brukar funka bra.

En apnébettskena är ett alternativ. Det är som en tandställning som förändrar käkens och tungans positioner under natten. Viktnedgång kan i många fall också minska snarkningen. Kirurgi brukar inte rekommenderas annat än när inget annat hjälper.

SYMPTOM PÅ SÖMNAPNÉ

  • Onormalt trött på dagarna, slumrar lätt till.
  • Lakan och täcken visar att du snor runt i sängen på natten.
  • Svettningar nattetid.
  • Koncentrationsproblem, irritation, huvudvärk.
  • Kvävningskänsla på natten.
  • Vaknar ofta, täta toabesök.

Känner du igen dig? Be din husläkare om remiss för sömnutredning eller sök privat.

Uppdaterad den 17 december 2019