Åsikt om mitt höga HbA1c?

Fråga: Hej, jag skulle gärna vilja ha en åsikt om behandlingen av mitt höga HbA1c. Jag har haft typ 2-diabetes i cirka sex år och har blivit behandlad med Metformin. Jag tar nu 500 mg fyra gånger om dagen. Men sedan ett halvår tillbaka tar jag Mindiab 5 mg som tilläggsmedicin.

Just nu deltar jag i en studie av hälso- och livsstilsverktyg, där prover tas var tredje månad, och när jag var på mitt senaste besök diskuterade jag min behandling med forskningssköterskan. Hon tyckte inte att jag skulle ha Mindiab, eftersom jag inte får någon effekt av detta läkemedel. De tog ett C-peptidprov som visade 1,5 och hon sa att Mindiab frisätter mer insulin, vilket gör att jag går upp mer i vikt och att HbA1c inte går ner. Enligt henne borde jag behandlas med till exempel Victoza, som troligen skulle få mig att gå ned i vikt. Enligt forskningssköterskan ska man inte behandla en patient som behöver viktminskning med Mindiab. På min vårdcentral går de efter Skånelistans rekommendationer, och man fattar alltså inte beslutet med den enskilde patienten i åtanke. Victoza är ju ett dyrt läkemedel och det verkar tyvärr som att de endast ser den kortsiktiga kostnaden. Detta läkemedel är tydligen för dyrt att ge patienter, men vad kostar inte biverkningarna på lång sikt av för högt HbA1c?

Skulle gärna vilja ha lite åsikter om min behandling.

Med vänlig hälsning,

Lisa Sjöbergh

Professor Kerstin Brismar svarar på frågor i Leva med Diabetes - här om vilken behandling av högt HbA1cSvar: Hej Lisa. Idag rekommenderas behandling som ger bättre blodsocker utan att samtidigt öka vikten. Det vill säga behandling som ökar känsligheten för insulin och minskar leverns produktion av socker, så att det insulin man har räcker för att få ett bra blodsocker. Detta är speciellt framgångsrikt om man, som Du, har en bra egen insulinproduktion. Jag brukar säga till mina patienter, att om de har C-peptid på 1,5 så kan de bli av med sin diabetes (alltså få normalt blodsocker/HbA1c utan behandling) om de går ner i vikt och framförallt minskar midjemåttet, ökar sin muskelmassa, styrka och kondition. Det betyder att ändrade levnadsvanor är viktigt, vilket förutom kost även inkluderar att minska negativ stress som höjer  blodsockret och att sluta röka (vilket ökar okänsligheten för insulin). Bland de läkemedel vi har idag så finns metformin – som ökar insulinkänsligheten (men viktnedgång och motion är mer effektivt) – och Januvia eller motsvarande, som ökar effekten av hormonet GLP-1, vilket minskar sockerproduktionen från levern och ökar ditt eget insulin bara när du äter. Victoza eller motsvarande har samma verkan som hormonet GLP-1, och minskar dessutom aptiten och därmed vikten. Det finns ett nytt läkemedel som i njuren minskar återupptaget av socker till blodet, det vill säga ökar utsöndringen av socker även då man går ner i vikt. Glucobay är ett annat läkemedel som minskar upptaget av socker i tarmen.

Insulin och så kallade SU-preparat, inklusive Mindiab, ökar insulinnivåerna i blodet oberoende av vad du äter eller gör. Om man har eget insulin kan det leda till högre nivåer än normalt på tider då du inte behöver det, vilket påverkar fettcellerna negativt – deras antal och storlek ökar och fettnedbrytningen hämmas.

Hoppas att detta är svar på din fråga.

 

Kerstin Brismar

Professor och forskare vid Karolinska institutet, diabetesläkare på Sophiahemmet