Kan jag bli fri från diabetes typ 2?

FRÅGA: Jag har diagnostiserats med diabetes typ 2. Jag försöker lära mig att leva med sjukdomen. Hur jag ska stabilisera blodsockret och hur jag ska äta på bästa sätt. Och hur medicinen fungerar. Jag har hört talas om andra typ 2-diabetiker som har blivit friska från sin sjukdom och som inte längre behöver några mediciner. Samtidigt har jag hört andra som säger att man inte kan bli frisk. Jag undrar alltså om man kan bli frisk från diabetes typ 2 och bli så frisk att man inte behöver mediciner. Jag förstår att frågan kan vara svår att svara på, men med din erfarenhet av sjukdomen, kanske du har en uppfattning?
Med vänliga hälsningar
Agne
 
Professor Kerstin BrismarSVAR:  Hej Agne!
Inte alla, men många kan bli fria från diagnosen diabetes typ 2. Speciellt i ett tidigt skede, efter man nyligen fått veta att  man har diabetes. Om man till exempel går ned i vikt och framför allt minskar bukfettet. Flera studier av överviktskirurgi har visat detta, det vill säga att blodsockret blir normalt. 
Men går man upp i vikt igen så stiger blodsockret och man har åter diabetes. 
Vid graviditet får en del kvinnor diabetes som måste behandlas. När barnet har fötts får kvinnorna åter normalt blodsocker, men går de upp i vikt senare i livet så kommer ofta diagnosen diabetes tillbaka. 
Diabetes typ 2 beror på sämre förmåga att bilda insulin i kombination med insulin-okänslighet. Om man kan öka sin känslighet för insulin så kan ofta ens eget insulin räcka till för att få normalt blodsocker. 
Två sätt att öka känsligheten är att öka muskelmassan, att vara fysiskt aktiv, och gå ned i vikt, framför allt minska bukfettet. Att göra bägge dessa saker ger bäst effekt. 
Vissa mediciner kan liksom graviditet tillfälligt öka okänsligheten för insulin. Och vid relativ insulinbrist, ärftlighet för diabetes typ 2, så får man högt blodsocker, alltså diabetes - som sedan kan försvinna när man slutar med medicinen eller när graviditeten är över.
Med vänlig hälsning

Kerstin Brismar

Professor och forskare vid Karolinska institutet, diabetesläkare på Sophiahemmet