Kan Waranmedicineringen medföra hypoglykemi?

FRÅGA:
Hej!
Jag har kostbehandlad diabetes som jag lyckats få ner till normala värden (under 6 på morgonen). Sedan tre månader tillbaka behandlas jag med Waran mot förmaksflimmer. Nu är värdena ofta låga, ibland under 5. Bipacksedeln varnar för att diabetes kan maskeras av medicinen. Därför undrar jag: är mina nya fina sockervärden inte så fina egentligen? Kan Waranmedicineringen medföra hypoglykemi? Hur ska jag göra?
Med vänliga hälsningar
Inger
 
Porträtt Kerstin BrismarSVAR:
Hej Inger! Jag har varken hört talas om eller haft patienter där man sett en koppling mellan Waranbehandling och hypoglykemier. Jag har letat efter information, men har inte lyckas hitta något som kan förklara detta eller att Waran kan maskera diabetes. Det finns interaktion mellan nedbrytning av vissa läkemedel och Waran som kan påverka effekten av både Waran och det andra läkemedlet. I FASS hittar jag inget som styrker att läkemedel vid diabetes påverkas av Waranbehandling. Jag ska dock skicka din fråga till farmakologer, som är specialister på läkemedelseffeker för att undersöka om det finns någon ny kunskap som jag missat.

Kerstin Brismar

Professor och forskare vid Karolinska institutet, diabetesläkare på Sophiahemmet

från Leva med diabetes nr 2, 2014

Välkommen att mejla din fråga till red@ssdf.nu