Ska jag ta måltidsinsulin vid lunch?

FRÅGA:
Hej! Jag har typ 2-diabetes och har tagit insulin sedan 2002. Mina värden har alltid varit jämna och hyfsade, men nu får jag svängningar på eftermiddagen och mitt HbA1c har ökat. Då kan värdet ha åkt upp till 9-15 enheter. Innan läggdags är det tillbaka på 6-9 enheter. Jag tar insulinet NovoMix 30 sedan år 2002 och 500 mg metformin frukost och middag. Hur ska jag göra, ska jag ta måltidsinsulin vid lunchen eller någon annan typ av insulinblandning?
Vänliga hälsningar,
Carl Kalling

Porträtt Kerstin BrismarSVAR:
Hej Carl! Det är svårt att svara på din fråga då jag har ganska lite information. Står du på en dos NovoMix 30 på morgonen? Vilken dos har du? Är det samma som tidigare?  
Orsaken till att HbA1c har stigit och att du har högt blodsocker på eftermiddagen kan förstås bero på för lite insulin. NovoMix på morgonen skall ökas i första hand. NovoMix består av medellångverkande insulin och snabbinsulin. 70 procent är medellångverkande, vilket borde ge effekt under sen förmiddag och eftermiddag. Högt värde på eftermiddagen kan bero på lågt blodsocker tidigare på dagen som en rekyl. Det kan också bero på att du nu behöver mer insulin än tidigare, vilket man ibland ser efter lång tid med diabetes. Det är alltså vanligt att insulinbehovet ökar ju längre tid man har haft diabetes. Det kan också bero på att du har haft en infektion, att du är i en extra stressig period eller att du har rört dig mindre än vanligt. För att kunna ge bättre svar så måste jag ha mer information om dina värden före frukost, före och efter lunch, före och efter middag samt vilken dos insulin du tar. Metformin minskar framförallt det basala blodsockret, men kan minska blodsockersvaret något på måltid genom att minska glukagonproduktion och öka produktionen av GLP-1. Denna effekt är dock måttlig. 
Bästa hälsningar
Kerstin Brismar

Kerstin Brismar

Professor och forskare vid Karolinska institutet, diabetesläkare på Sophiahemmet

från Leva med diabetes nr 3, 2014

Välkommen att mejla din fråga till red@ssdf.nu