Svårt för diabetiker att gå ned i vikt?

Fråga Dietisten

Broccoli på gaffelFRÅGA: Jag tycker det finns för lite information och tips om hur diabetiker ska lyckas gå ned i vikt. Många viktminskningsprogram går ut på att man helt enkelt ska äta mindre, eller inte alls. Den så kallade 5:2-dieten, till exempel, innebär ju att man under långa tider inte ska äta någonting. Men som diabetiker måste man ju ibland äta, vare sig man är hungrig eller inte. För diabetiker räcker det inte med att övervinna hungerkänslorna. Jag saknar en förståelse för att det är extra svårt för diabetiker att gå ned i vikt.

Dietist Jessica MiregårdSVAR: Hej, som du nämner är det bra och viktigt med regelbundna måltider när man har diabetes. Att helt hoppa över vissa mål kan få negativa konsekvenser både för blodsockret och för hungern. Risken för oplanerat ätande, småätande eller överätning, kan öka och resultera i att man i slutet av dagen faktiskt får i sig mer kalorier än om man inte hade skippat lunchen eller middagen. För en hälsosam och hållbar viktnedgång är en regelbunden måltidsordning, i kombination med sunda livsmedel och lagom stora portionsstorlekar, ofta en säker väg att gå – oavsett om man har diabetes eller inte. Att tillfälligt följa en diet kan ge snabba resultat, men för att bibehålla en lägre vikt krävs vanligen livsstilsförändringar som man kan hålla fast vid år efter år. Ibland hör man att det är extra svårt att gå ner i vikt om man har diabetes, och speciellt vid insulinbehandling. Men genom att vara dagligt fysiskt aktiv, och genom att se över sitt kolhydratintag (gällande såväl kvalitet som kvantitet) kan man öka insulinkänsligheten och minska insulinbehovet – vilket ofta underlättar en viktnedgång. 
Vänliga hälsningar
Jessica 

Jessica Miregård

Legitimerad dietist på Sundbybergskliniken