Diabetes och graviditet

Gravid mage

Allt fler kvinnor med diabetes föder friska barn. Chansen att bli gravid har normaliserats bland kvinnor utan svåra komplikationer, tack vare bättre behandlingar och striktare blodsockerkontroll.

Så här säger de Socialstyrelsen om graviditet och diabetes:

Glukoskontroll och kosttillskott

Det finns ett direkt samband mellan glukoskontroll (HbA1c) och risken för missbildningar hos barn till kvinnor med diabetes. Många kvinnor får i dag i sig för lite folsyra. Folsyrabrist har visat sig kunna ge upphov till ryggmärgsbråck. Livsmedelsverket rekommenderar därför alla kvinnor som kan tänkas bli gravida att ta folsyratillskott. Detta kan vara särskilt viktigt hos kvinnor med diabetes på grund av den ökade risken för missbildningar.

Socialstyrelsens rekommendationer vid diabetes och graviditet

Uppdaterad den 18 december 2019