Ögon

Närbild på ett öga

En ganska vanlig komplikation vid diabetes är retinopati vilket innebär förändringar i ögat. Retinopati uppstår hos de flesta (ca 90 %) som haft diabetes i 20-25 år. Det går att både förebygga och behandla om det sker i tid.

Därför är det oerhört viktigt att se till att man får sina ögonbottnar kontrollerade regelbundet. Förändringarna kommer smygande utan att man märker något. Ju tidigare förändringarna upptäcks desto större är möjligheterna för att kunna behandla och bromsa förloppet.

Förr var blindhet en vanlig komplikation till diabetes. Med dagens regelbundna ögonundersökningar och effektiva laserbehandling är det inte det längre.

Orsak

Retinopati orsakas av att det förhöjda blodsockret ger rubbningar i ämnesomsättningen. Det uppstår förändringar i kärlväggarna som gör att ögats fina blodkärl blir svaga och får små utbuktningar. Det kan leda till blödningar och läckage av vätska och proteiner ut i näthinnans vävnader. Om läckaget sker i ögats gula fläck påverkas synen.

Bra, stabila blodsockervärden och behandling av högt blodtryck samt blodfetter, minskar risken för diabetesrelaterade näthinneförändringar. Undvik rökning och snus.

Missa inte kontrollerna

Ögonen kontrolleras normalt med digital ögonbottenfotografering. I de fall detta inte är möjligt på grund av till exempel grumlingar i ögat eller pupiller som inte vidgas, gör ögonläkare en klinisk ögonundersökning.

Kontroller ska göras vid diabetesdebut, sedan vartannat år vid typ 1-diabetes och vart tredje år vid typ 2-diabetes. Tätare kontroller vid ögonbottenförändringar. Vid tidig upptäckt av förändringar kan skador förhindras eller fördröjas.

Får du inte automatiskt remiss till undersökning får du själv säga till din behandlande läkare att du behöver det.

Behandling

  • Laser används mot kärlutbuktningar, läckage och nybildade blodkärl.
  • Glaskroppskirurgi används för att ta bort blödningar inuti glaskroppen som uppstår då blodkärl i näthinnan brister.

En undersökning på S:t Eriks ögonsjukhus 2005 visade att bland de ögonbottenundersökta diabetespatienterna hade två tredjedelar inga förändringar, en fjärdedel lättare förändringar, fem procent måttliga förändringar och två procent svåra förändringar.

Läs mer

S:t Eriks ögonsjukhus hemsida

Diabetes och ögat, broschyr fr St Eriks ögonsjukhus (pdf)

 

Uppdaterad den 17 december 2019