Fettkuddar

Upp till var fjärde person som tar insulin får fettkuddar på stickställena. De känns som lätt förhårdnade svullnader i underhuden. Ett annat namn för fettkuddar är lipohypertrofier.

Man vet inte exakt vad som orsakar fettkuddar, sannolikt beror de på en lokal effekt av insulinet. Eftersom det är mindre genomblödning i kuddarna får man sämre insulinupptag om man sticker i dem.

För att undvika fettkuddar:

  • Byt injektionsställe varje gång, flytta minst 1-2 cm, och variera sida av magen. Förutom i magen kan man ta i övre delen av skinkorna.
  • Byt kanyl vid varje injektion (trubbiga nålar kan vara orsaken). Har du pump, byt nål och ställe oftare.
  • Stick inte i fettkuddarna så försvinner de, det kan dock ta lång tid.
  • Insuflon, en kanyl i mjukplast, kan användas, framför allt till barn.

Läs mer om fettkuddar

Uppdaterad den 17 december 2019