Ketoacidos – syraförgiftning

Ketoacidos betyder syraförgiftning och beror på insulinbrist. Ketoacidos är livshotande och kräver snabb sjukhusvård.

Utan insulin kommer inte sockret inte in i cellerna utan stannar i blodbanan. Stresshormoner försöker istället ge cellerna bränsle varpå blodsockret stiger ytterligare. Ketoner (syror) bildas när kroppen har brist på insulin.

De som använder insulinpump har störst risk för att få ketoner eftersom de inte har någon insulindepå i kroppen om det blir ett tekniskt fel på pumpen.

Andra utlösande orsaker är infektioner, nydebuterad typ 1-diabetes eller slarv med insulin.

Ketoner mäts i blodet eller urinen. Mätning av ketoner i blodet ger ett mer exakt resultat.

Symptom och åtgärder

 • Törst, trötthet och stora urinmängder är tecken på ett för högt blodsocker.
 • Om du normalt har insulinpump, förvara en lapp med dosförslag för insulinpenna hemma. Får du inte ned blodsockret med insulin ska du kontakta sjukvården.
 • Ont i magen, illamående och/eller acetondoftande andedräkt är tecken på att man redan kan ha ketoacidos. Åk snabbt till sjukhus.
 • Sänkt medvetande och koma är defintivt tecken på ketoacidos.

Har du insulinpump, mät ketoner:

 • när du mår dåligt och har ett blodsocker högre än 15 mmol/l 
 • när du vaknar med ett blodsocker högre än 15-16 mmol/l 
 • när blodsockret har varit högre än 15-16 mmol/l under mer än ett par timmars tid 
 • vid akut sjukdom, till exempel förkylning med feber
 •  Varningssignaler på otillräcklig insulintillförsel:
  Om blodsockret är >15 mmol/l och ketonerna är >0,5 mmol/l eller
  (++ eller+++) i urinen: ta 0,1 enheter insulin/kg kroppsvikt med penna, eller den dos du fått rekommenderad av din läkare eller sköterska. 

Träning och högt blodsocker

Träna inte om du har ketoner.

Vid hård träning ökar kroppens stresshormoner som höjer blodsockret. Vid högt blodsocker under träning höjer alltså stresshormonerna blodsockret ännu mer. Beror det höga blodsockret på insulinbrist kan ketoner bildas. Finns ketoner i blodet eller i urinen ska de bort före träning.

 • Vid ett blodsocker över 15 mmol/l en dag eller fler ska du inte träna.
 • Vid tillfälligt högt blodsocker, till exempel på grund av stress, kan man träna.

Oväntat många typ 2 diabetiker

Ketoacidos är vanligare hos typ 2-diabetiker än vad man trott, visar studier vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, publicerade under hösten 2008. "Vår kartläggning visar att så mycket som en tredjedel av alla fall av syraförgiftning kan hänföras till typ 2 diabetes." skriver forskarna. Läs mer på diabetesportalen.se 

Läs även barndiabetesläkarnas upplysningskampanj för att minska antalet fall av ketoacidos vid diabetesdebut.

Uppdaterad den 17 december 2019