Kroniskt kompartmentsyndrom

Kroniskt kompartmentsyndrom är fortfarande en rätt okänd komplikation till diabetes. Komplikationen har tidigare bara beskrivits hos friska idrottsmän. Det är smärta i underbenen som går över i vila och till stor del påminner om så kallad fönstertittarsjuka. En skillnad är att man vid kompartment har bra puls i fötterna.

Svenska forskare indikerar att personer med diabetes i högre grad får kroniskt kompartmentsyndrom än icke diabetiker.

Har du kroniskt kompartmentsyndrom?

Har du god cirkulation i benen och är kanske utredd med både kärlröntgen och ryggundersökning utan anmärkning?

TåhävningarFår du trots detta ont i underbenen vid gång kan du testa att göra 20 tåhävningar.
Får du då ont och underbenen känns hårda och fasta kan det vara idé att ta upp frågan med din doktor som kan hänvisa dig till ortopedklinik för bedömning.

Det är viktigt att skilja mellan kronisk och akut kompartmentsyndrom. Den akuta uppstår efter olyckor med krosskador, blödningar eller benfrakturer och måste åtgärdas snabbt.

Uppdaterad den 17 december 2019